Otázky a odpovědi

Čím se odlišuje odstraňování pachů pomocí ozonizéru dezinfekční čističky vzduchu LifeOX® a Trinizon OZONER od ostatních metod?

Na rozdíl od ostatních metod, generátor ozonu LifeOX® a Trinizon OZONER cigaretový kouř a různé pachy nezachytávají, ani nemaskují jinými, často zdraví škodlivými, chemickými látkami. LifeOX® a Trinizon OZONER zapáchající látky rozkládají na neutrální látky. Ozonizér LifeOX® a Trinizon OZONER tedy nemaskují problém, ale řeší jeho podstatu ekologicky čistým a zdraví neškodným způsobem. Aktivní kyslík (ozon) rozkládá páchnoucí molekuly a po ukončení procesu se opětovně přemění na zdraví prospěšný kyslík, který dýcháme.

Jak často je třeba provádět dezinfekci klimatizace v autech? Proč se vyplatí mít vlastní generátor ozonu?

Všichni výrobci aut upozorňují na to, že je třeba periodicky dezinfikovat jejich klimatizace, protože se mohou stát zdrojem zdravotních potíží. Klimatizace jsou totiž ideálním místem pro růst různých bakterií, virů a plísní, které mohou být příčinou nejen zápachu v automobilech, ale i příčinou astmatu a jiných zdravotních problémů. Jak často jsou však tyto klimatizace čištěny? Pokud vůbec, tak maximálně jednou za rok. Představa, že tato dezinfekce vydrží několik týdnů nebo dokonce rok je naprosto mylná. Pokud si chcete zajistit čisté a zdravé prostředí uvnitř Vašeho auta, musíte provádět dezinfekci klimatizace a vnitřku auta pravidelně, nejlépe každý týden. Právě (i) pro tyto účely se hodí náš nejmenší model generátor ozonu Ozoner 3500 Family. Rovněž ho můžete použít i doma, v kanceláři, v ordinaci, atd., kde ho připojíte do standardní zásuvky na 220V. Dezinfekční čistička vzduchu LifeOX® a Trinizon OZONER je tedy multifunkční ideální pomocník pro podporu Vašeho zdraví.

Jak dlouho vyrábíte generátor ozonu LifeOX® a Trinizon OZONER?

Zařízení vyrábíme již 15 roků. Za tu dobu máme mnoho nejrůznějších aplikací nejen u nás, ale i v zahraničí. Od dezinfekcí operačních sálů až po odstraňování plísní ve vinných sklepech a domech po záplavách, prodlužování skladovatelnosti ovoce a zeleniny, odstraňování pachu po požárech nebo v kuchyních a mnoho dalších aplikací. Na základě našich zkušeností i zkušeností našich klientů jsme inovovali dřívější výrobky, které Vám nyní představujeme.

V čem se liší dezinfekční ozonizéry LifeOX® a Trinizon OZONER od ionizační čističky vzduchu?

Při generaci aktivního kyslíku (ozonu) v ozonizérech LifeOX® a Trinizon OZONER rovněž dochází ke generaci záporných iontů. Jejich koncentrace je však nižší než v případě ionizačních čističek vzduchu. Jak již napovídá název, dezinfekční čističky LifeOX® a Trinizon OZONER slouží především k dokonalé dezinfekci a odstraňování pachů. Proto při její aplikaci nesmí být přítomen člověk. Ionizační čističky především odstraňují prach ze vzduchu a jejich dezinfekční účinnost je mnohem nižší než dezinfekční čističky LifeOX® a Trinizon OZONER. Při používání ionizační čističky vzduchu může být člověk přítomen, ale někdy jsou s tím spojeny nežádoucí efekty. Pokud máte někdy pocit, že máte prach v očích, tak je to důsledek usazení jemných částic, zachycených ionty, do vašich očí. V každém případě je důležité mít kromě běžné čističky vzduchu, ať ionizační nebo s filtry, dezinfekční generátor ozonu LifeOX® a Trinizon OZONER nebo pro dokonalou dezinfekci prostředí a odstranění zápachu.

Za jak dlouho se odstraní cigaretový zápach z místnosti?

LifeOX® a Trinizon OZONER odstraní cigaretový zápach během několika málo minut. Vše závisí na tom, jak dlouho se v dané místnosti kouřilo, jaký nábytek, koberce, závěsy se nacházejí v místnosti. Pokud se v dané místnosti kouřilo několik let, odstranění cigaretového zápachu může trvat i týdny. Při první aplikaci odstraníte zápach z ovzduší a povrchů nábytku (koberce, závěsy, čalounění). Po této aplikaci bude místnost krátkou dobu bez zápachu. Následně se však do místnosti uvolní cigaretový zápach obsažený uvnitř koberců, závěsů a čalounění. Celý proces je proto nutné opakovat tak dlouho, až se odstraní i tento zápach. To samé lze říci o odstranění i jiných typů zápachů.

Čím se odlišuje běžná čistička vzduchu od ozonizeru LifeOX® a Trinizon OZONER?

Běžná čistička vzduchu čistí pouze vzduch, který nasává ventilátorem. Různé nečistoty (prachové částice, bakterie, viry, plísně, alergeny, zapáchající látky, kouř z cigaret, atd.) jsou zachycovány na jejích filtrech. Účinnost tohoto zachycení není stoprocentní a filtry je třeba periodicky vyměňovat. Největší koncentrace nečistot je však na stěnách místností, v závěsech, kobercích, pohovkách, nábytku, atd. Tyto nečistoty běžná čistička neodstraní, zatímco generátor ozonu LifeOX® a Trinizon OZONER ano. LifeOX® a Trinizon OZONER totiž využívá na dezinfekci a odstranění páchnoucích látek plynný aktivní kyslík - ozon. Stejně, je tomu také v přírodě. Plynný aktivní kyslík (ozon) se dostane do celé místnosti, za skříně, do závěsů, do všech pórů, atd.

Je dezinfekce čističkami LifeOX® a Trinizon OZONER zdravotně nezávadná?

Ano je. Pokud chcete provést účinnou dezinfekci prostředí, tak musíte použít přípravky s vysokým oxidačním a dezinfekčním účinkem. Během aplikace je zakázáno v takovém prostředí pobývat. Dosud se na dezinfekci používaly různé chemikálie, které se vypařovaly do prostředí a tyto látky i nadále zůstávaly v prostředí. Po jejich aplikaci se otevírala okna, aby se část chemikálií dostala z prostředí a mohlo se vůbec v místnosti opětovně pobývat. Tento postup samozřejmě zase kontaminuje prostředí. V případě odstranění zápachu a dezinfekce prostředí pomocí čističkami vzduchu LifeOX® a Trinizon OZONER zůstává prostředí po aplikaci zdravotně nezávadné, lze v něm pobývat a není zapotřebí místnost nijak větrat. Důvod je ten, že dezinfekce probíhá s využitím kyslíku, který se nachází ve vzduchu. Ten je v dezinfekčních čističkách vzduchu LifeOX® a Trinizon OZONER aktivován na ozon (aktivní kyslík), který je nejsilnějším známým ekologicky čistým dezinfekčním a oxidačním činidlem. Po ukončení dezinfekčního procesu se aktivní kyslík (ozon) samovolně během několika desítek minut rozpadá zpět na kyslík a prostředí je poté čisté a zdravotně nezávadné.

Hrozí zdravotní problémy při náhodném vstupu do dezinfikované a deodorizované místnosti?

Je třeba si uvědomit, že aktivní kyslík (ozon) je lidským čichem detekován již při koncentracích desetkrát až stokrát nižších než je hygienická norma pro trvalý pobyt v prostředí s ozonem (aktivním kyslíkem). Dezinfekční čističky LifeOX® a Trinizon OZONER produkují pouze takovou koncentraci aktivního kyslíku (ozonu), která sice převyšuje povolenou hygienickou koncentraci pro trvalý pobyt v prostředí s ozonem (aktivním kyslíkem), ale současně není zdravotně závadná pro krátkodobý pobyt v řádu několika minut. Pobyt v prostředí s ozonem (aktivním kyslíkem) o koncentraci kolem hygienické normy není příjemný a každý čištěný prostor rychle opustí.

Využívá se aktivní kyslík (ozon) v lékařství?

Aktivní kyslík (ozon) se využívá více jak sto let pro různé účely. Nejdříve se začal používat na dezinfekci pitné vody a v dnešní době je pro tento účel používán ozon standardně, kvůli jeho nesporným výhodám oproti chlóru. Je rovněž používán pro dezinfekci vod a různých látek například ve farmaceutickém průmyslu a lékařství. Díky tomu máme mnoho klientů z řad alergiků a astmatiků, kteří chtějí dýchat čistý vzduch.

Jaké pachy LifeOX® a Trinizon OZONER odstraňují?

Nelze vyjmenovat samozřejmě všechny druhy pachů, které lze pomocí dezinfekčních čističek vzduchu LifeOX® a Trinizon OZONER Air a odstranit. Lze uvést pouze nejznámější z nich: cigaretový kouř, zápach po požárech, zápach v kuchyních včetně rozkládání olejových výparů, zápach po rybách, zvířecí pach, pach moči, zápach potu a mnoho dalších pachů.

Lze použít LifeOX® a Trinizon OZONER na odstranění pachů a snížení nemocnosti například v mateřských školkách, léčebnách dlouhodobě nemocných, ordinacích, restauracích, fitcentrech atd?

Ano, je to jedna z významných aplikací dezinfekčních čističek vzduchu LifeOX® a Trinizon OZONER . Dezinfekce a odstraňování pachů se samozřejmě provádí v nepřítomnosti lidí. Nejvhodnější čas aplikace je po ukončení standardního úklidu. Dezinfekční čističky LifeOX® a Trinizon OZONER se zapne na několik hodin těsně před uzamčením daného prostoru. Doporučuje se, aby automatické vypnutí čističky bylo alespoň 2-3 hodiny před předpokládaným prvním vstupem osoby do ozonované místnosti. Mnoho našich klientů nám potvrdilo, že večer například opouštěli zakouřené prostředí a ráno vstupovali do čistého prostředí se svěžím vzduchem, jako kdyby byli na horách.


Kontaktujte nás

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.