Jaké pachy Ozoner - Trinizon odstraňují?

Nelze vyjmenovat samozřejmě všechny druhy pachů, které lze pomocí dezinfekčních čističek vzduchu Ozoner - Trinizon odstranit.  Lze uvést pouze nejznámější z nich: zápach nohou, cigaretový kouř, zápach po požárech, zápach v kuchyních včetně rozkládání olejových výparů, zápach po rybách, zvířecí pach, pach moči, zápach potu a mnoho dalších pachů.

Lze použít Ozoner - Trinizon na odstranění pachů a snížení nemocnosti například v mateřských školkách, léčebnách dlouhodobě nemocných, ordinacích, restauracích, fitcentrech atd?

Ano, je to jedna z významných aplikací dezinfekčních čističek vzduchu Ozoner - Trinizon. Dezinfekce a odstraňování pachů se samozřejmě provádí v nepřítomnosti lidí. Nejvhodnější čas aplikace je po ukončení standardního úklidu. Dezinfekční čističky Ozoner - Trinizon se zapne na několik hodin těsně před uzamčením daného prostoru. Doporučuje se, aby automatické vypnutí čističky bylo alespoň 2-3 hodiny před předpokládaným prvním vstupem osoby do ozonované místnosti. Mnoho našich klientů nám potvrdilo, že večer například opouštěli zakouřenou restauraci a ráno vstupovali do čisté restaurace se svěžím vzduchem, jako kdyby byli na horách. Také používáme ozon jumbo set na čištění matrací.

Je možné odstranit ozonizérem zápach nohou a zápach bot ?

Ano používáme k tomu náš patentovaný vynález Ozoner Foot bag. Je to vak, do kterého strčíte nohy a zapnete ozonizér vzduchu. Vak se naplní ozonem a ozon začne působit na bakterie na nohou nebo v botách. Ve vaku je velká koncentrace ozonu, čili stačí k dezinfekci zhruba 20 minut, například u Vašeho oblíbeného televizního pořadu.

Jaké máte zkušenosti s ozonizéry vzduchu ?

Zařízení vyrábíme řadu let. Za tu dobu máme mnoho nejrůznějších aplikací nejen u nás, ale i v zahraničí. Od dezinfekcí operačních sálů až po odstraňování plísní ve vinných sklepech a domech po záplavách, prodlužování skladovatelnosti ovoce a zeleniny, odstraňování zápachu po požárech nebo v kuchyních a mnoho dalších aplikací. Na základě našich zkušeností i zkušeností našich klientů jsme inovovali dřívější výrobky, které Vám nyní představujeme.

Jak často je třeba provádět dezinfekce klimatizace v autech? Proč se vyplatí mít vlastní ozonizér pro čištění klimatizace?

Všichni výrobci aut upozorňují na to, že je třeba periodicky dezinfikovat jejich klimatizace, protože se mohou stát zdrojem zdravotních potíží. Klimatizace jsou totiž ideálním místem pro růst různých bakterií, virů a plísní, které mohou být příčinou nejen zápachu v automobilech, ale i příčinou astmatu a jiných zdravotních problémů. Jak často jsou však tyto klimatizace čištěny? Pokud vůbec, tak maximálně jednou za rok. Představa, že tato dezinfekce klimatizace vydrží několik týdnů nebo dokonce rok je naprosto mylná. Pokud si chcete zajistit čisté a zdravé prostředí uvnitř Vašeho auta, musíte provádět dezinfekci klimatizace a vnitřku auta pravidelně, nejlépe každý týden. Právě (i) pro tyto účely se hodí náš nejmenší model generátor ozonu Ozoner 3500 Family. Rovněž ho můžete použít i doma, v kanceláři, v ordinaci, atd., kde ho připojíte do standardní zásuvky na 220V. Dezinfekční čistička vzduchu Ozoner - Trinizon je tedy multifunkční ideální pomocník pro podporu Vašeho zdraví.

Za jak dlouho se odstraní cigaretový zápach z místnosti?

Ozoner - Trinizon odstraní cigaretový zápach během několika málo minut. Odstranění zápachu z cigaret, patří mezi nejčastěji zmiňované pachy. Vše závisí na tom, jak dlouho se v dané místnosti kouřilo, jaký nábytek, koberce, závěsy se nacházejí v místnosti. Pokud se v dané místnosti kouřilo několik let, odstranění cigaretového zápachu může trvat i týdny. Odstranění zápachu z cigaret, patří mezi nejčastěji zmiňované pachy.Při první aplikaci odstranění zápachu z ovzduší a povrchů nábytku (koberce, závěsy, čalounění). Po této aplikaci bude místnost krátkou dobu bez zápachu. Následně se však do místnosti uvolní cigaretový zápach obsažený uvnitř koberců, závěsů a čalounění. Celý proces je proto nutné opakovat tak dlouho, až se odstraní i tento cigaretový zápach. To samé lze říci o odstranění i jiných typů zápachů, jako je třeba zápach moči.

Je dezinfekce čističkami Ozoner - Trinizon zdravotně nezávadná?

Ano. Pokud chcete provést účinnou dezinfekci prostředí, tak musíte použít přípravky s vysokým oxidačním a dezinfekčním účinkem. Během aplikace je zakázáno v takovém prostředí pobývat. Dosud se na dezinfekci používaly různé chemikálie, které se vypařovaly do prostředí a tyto látky i nadále zůstávaly v prostředí. Po jejich aplikaci se otevírala okna, aby se část chemikálií dostala z prostředí a mohlo se vůbec v místnosti opětovně pobývat. Tento postup samozřejmě zase kontaminuje prostředí. V případě odstranění zápachu a dezinfekce prostředí pomocí čističkou vzduchu Ozoner - Trinizon zůstává prostředí po aplikaci zdravotně nezávadné, lze v něm pobývat a není zapotřebí místnost nijak hodiny větrat. Důvod je ten, že dezinfekce probíhá s využitím kyslíku, který se nachází ve vzduchu. Ten je v dezinfekčních čističkách vzduchu Ozoner - Trinizon aktivován na ozon (aktivní kyslík), který je nejsilnějším známým ekologicky čistým dezinfekčním a oxidačním činidlem. Po ukončení dezinfekčního procesu se aktivní kyslík (ozon) samovolně během několika desítek minut rozpadá zpět na kyslík a prostředí je poté čisté a zdravotně nezávadné.  

Hrozí zdravotní problémy při náhodném vstupu do dezinfikované místnosti?

Je třeba si uvědomit, že aktivní kyslík (ozon) je lidským čichem detekován již při koncentracích desetkrát až stokrát nižších než je hygienická norma pro trvalý pobyt v prostředí s ozonem (aktivním kyslíkem). Dezinfekční čističky Ozoner - Trinizon produkují pouze takovou koncentraci aktivního kyslíku (ozonu), která sice převyšuje povolenou hygienickou koncentraci pro trvalý pobyt v prostředí s ozonem (aktivním kyslíkem), ale současně není zdravotně závadná pro krátkodobý pobyt v řádu několika minut. Pobyt v prostředí s ozonem (aktivním kyslíkem) o koncentraci kolem hygienické normy není příjemný a každý čištěný prostor rychle opustí.

Využívá se aktivní kyslík (ozon) v lékařství?

Aktivní kyslík (ozon) se využívá více jak sto let pro různé účely. Nejdříve se začal používat na dezinfekci pitné vody a v dnešní době je pro tento účel používán ozon standardně, kvůli jeho nesporným výhodám oproti chlóru. Jsou také známé ozonové injekce a ošetření pleti ozonem. Ozon je rovněž používán pro dezinfekci vod a různých látek například ve farmaceutickém průmyslu, kosmetickém průmyslu a lékařství. Je známo mnoho instalací, kde je bazénová voda upravována pouze aktivním kyslíkem (ozonem), zcela bez použití chlóru. Díky tomu máme mnoho klientů z řad alergiků a astmatiků, kteří se nemohou koupat v bazénech upravovaných klasickými technologiemi a dýchat čistý vzduch. Také ozon využíváme pro ošetření klientů s ekzémy a zápach nohou.