Čistička vzduchu vs. Ozonizer (generátor ozonu)

V čem se liší dezinfekční ozonizéry Ozoner - Trinizon a ionizační čistička vzduchu?

Při generaci aktivního kyslíku (ozonu) v ozonizérech Ozoner - Trinizon rovněž dochází ke generaci záporných iontů. Jejich koncentrace je však nižší než v případě ionizačních čističek vzduchu. Jak již napovídá název, dezinfekční čističky Ozoner - Trinizon slouží především k dokonalé dezinfekci a odstraňování pachů. Proto při její aplikaci nesmí být přítomen člověk. Ionizační čistička vzduchu především odstraňuje prach ze vzduchu a jejich dezinfekční účinnost je mnohem nižší než u dezinfekční čističky Ozoner - Trinizon . Při používání běžné ionizační čističky vzduchu, může být člověk přítomen, ale někdy jsou s tím spojeny nežádoucí efekty. Pokud máte někdy pocit, že máte prach v očích, tak je to důsledek usazení jemných částic, zachycených ionty, do vašich očí. V každém případě je důležité mít kromě běžné čističky vzduchu, ať ionizační nebo s filtry, dezinfekční čističku vzduchu Ozoner - Trinizon nebo pro dokonalou dezinfekci prostředí a odstranění zápachu.

Čím se odlišuje odstraňení zápachu pomocí ozonizéru dezinfekční čističky vzduchu Ozoner - Trinizon od ostatních metod?

Na rozdíl od ostatních metod, jako je pohlcovač zápachu ozonizer Ozoner - Trinizon cigaretový zápach a jiné pachy nezachytávají, ani nemaskují jinými, často zdraví škodlivými, chemickými látkami. Generátor ozonu Ozoner - Trinizon zapáchající látky rozkládají na neutrální látky. Ozonizér Ozoner - Trinizon, tedy nemaskuje problém, ale řeší jeho podstatu ekologicky čistým a zdraví neškodným způsobem. Aktivní kyslík (ozon) rozkládá páchnoucí molekuly a po ukončení procesu se opětovně přemění na zdraví prospěšný kyslík, je to náš čistý vzduch, který dýcháme.

Čím se odlišuje běžná čistička vzduchu od generátoru ozonu Ozoner - Trinizon ?

Běžná čistička vzduchu čistí pouze vzduch, který nasává ventilátorem. Různé nečistoty (prachové částice, bakterie, viry, plísně, alergeny, zapáchající látky, kouř z cigaret, atd.) jsou zachycovány na filtrech čističky vzduchu. Účinnost tohoto zachycení není stoprocentní a filtry je třeba periodicky vyměňovat. Největší koncentrace nečistot je však na stěnách místností, v závěsech, kobercích, pohovkách, nábytku, atd. Tyto nečistoty běžná čistička vzduchu neodstraní, zatímco ozonátory Ozoner - Trinizon ano. Ozoner - Trinizon, totiž využívá na čištění vzduchu a odstranění páchnoucích látek plynný aktivní kyslík - ozon. Stejně, je tomu také v přírodě. Plynný aktivní kyslík (ozon) se dostane do celé místnosti, za skříně, do závěsů, do všech pórů, atd.